Ikke ta fra speiderne
hundremeter-skogen "Klippen"!

Oppegård kommune har igangsatt prosess for regulering og salg av området Nedre Ekornrud.
Her inngår hundremeterskogen “Klippen”, som er småspeidernes faste base og møtested gjennom hele året.
Bevaring av Klippen som hundremeterskog og friareal er en svært viktig forutsetning for at vi kan gi gode friluftslivopplevelser til nye generasjoner av speidere.
Myrvoll speidergruppe reagerer sterkt på kommunens planer om å selge ut dette arealet til boligutbygging.