Personvernerklæring for Myrvoll speidergruppe

Personvernerklæring for Myrvoll speidergruppe

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve nødvendige oppgaver som følger av medlemsskapet i speidergruppen. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er gruppeleder om ikke oppgaven er delegert.

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, fødselsdato, adresse, samt telefonnummer og e-postadresse til foreldre/foresatte. Vi trenger kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Disse opplysningene er også grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. Grunnlaget for denne behandlingen er Personvernforordningens artikkel 6 (b).

Påmelding arrangement
I forbindelse med elektronisk påmelding til arrangementer via våre nettsider samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger, informasjon om kjøring samt eventuelle tilleggsopplysninger du skulle velge å oppgi som generelle kommentarer til påmelding. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Oppbevaring av personopplysninger
Vi oppbevarer kun personopplysninger vi til enhver tid har bruk for. Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, adresse etc. betrakter vi som ikke-sensitiv informasjon. Denne oppbevares likevel trygt, men gjøres tilgjengelig for ledere i de grupper / oppgaver du har samtykket til. Ikke-sensitive opplysninger kan bli brukt på lister i forbindelse med tjenester.
Sensitive opplysninger (personnummer, helseopplysninger etc.) innhentes kun når det er strengt nødvendig, for eksempel i forbindelse med påmelding til speiderleir. Vi sletter alle personopplysninger vi ikke lenger bruker.

Administrasjon av medlemsskapsopplysninger hos Norges Speiderforbund
Norges Speiderforbund har behov for personopplysninger om medlemmene. Denne informasjonen behandles som del av medlemsskapet i Norges speiderforbund gjennom medlemssystemet «Min speiding». Her er link til forbundets personvernerklæring: https://speiding.no/nyhetsarkiv/ny-personvernforordning-gdpr.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider
Vår nettside www.myrvollspeider.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapslene (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobil når du bruker nettsteder. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. Mer informasjon om hvordan du administrerer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler finner du her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.

Fotografering og bruk av fotografier
I forbindelse med våre arrangementer kan det bli tatt bilder av personer. Vi publiserer ikke bilder uten samtykke fra de som er avbildet. Du kan når som helst be om å få disse slettet. Foto av allmenheten / offentlige arrangement kan unntaksvis benyttes uten samtykke som nevnt ovenfor. Dette gjelder imidlertid kun når bildene gjelder forsamlinger eller hendelser som har allmenn interesse, og der avbilding av personer er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Som del av skjema for innmelding i Myrvoll speidergruppe har våre medlemmer samtykket til eller reservert seg fra fotografering.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon
Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til Gruppeleder for Myrvoll speidergruppe, på e-post gruppeleder@myrvollspeider.no.