Info

Nordisk vennskapsleir 2020 – informasjon 1 til troppen

Nordisk Vennskapsleir 2020: Forberedelsene til sommerens leir for tropp og roverlag er i full gang. Årets leir finner sted i området Dovrefjell fra 27. juni til 4. juli 2020, og blir en «vandreleir».

Vi skal gjennom leiruken forflytte oss til fots langs den gamle Kongevei og pilgrimsleden fra nord for Vårstigen frem til Toftemo i Dovre, gjennom passelige dagsetapper. Speiderne vil gå med lett oppakning (dagtursekk), mens tyngre utstyr og bagasje blir hver dag kjørt på bil til leirstedene vi forflytter oss mellom. Vi samarbeider med Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund, som har gjennomført vandreleir langs samme rute et antall ganger tidligere, og som er teknisk hovedarrangør av selve vandreleiren. Til leiren har Myrvoll speidergruppe invitert med seg speidergrupper fra våre vennskapskommuner i Finland, Sverige og Danmark, og dette blir således også for oss en Nordisk Vennskapsleir der vi står for eget opplegg og program sammen med våre nordiske venner.

Rute (foreløpig)

Etappe 1: Nedstavoll – Kongsvoll: Ca 10 km
Etappe 2: Kongsvoll – Hjerkinn: Ca 14 km
Etappe 3: Hjerkinn – Avsjøseter: Ca 11 km
Hviledag: Avsjøseter
Etappe 4: Avsjøseter – Fokstua: Ca 14 km
Etappe 5: Fokstua – Toftemo/Dovre: Ca 17 km

Dette er en foreløpig rutebeskrivelse fra forrige gang vandreleiren ble gjennomført i 2012. Det kan komme enkelte justeringer.

Presentasjoner:

Presentation – Nordic Friendship Camp 2020 (English)
Presentasjon fra foreldremøte 8. januar 2020

Transport

Felles avreise fra Myrvoll morgenen lørdag 27. juni. Hjemkomst til Myrvoll ettermiddag/kveld lørdag 4. juli. Vi vurderer buss eller tog. Nærmere info kommer.

Pris og påmelding

Pris inkludert mat og transport forventes å lande på i underkant av 4 000 kroner. For å få oversikt over hvor mange vi forventes å bli vil vi gjerne ha foreløpig (ikke-bindende) påmelding innen 2. februar 2020.
Endelig pris og endelig påmeldingsfrist kommer senere. Foreløpig påmelding gjøres ved å trykke på påmeldingsknappen på denne siden (terminliste tropp):

Leiren har fått nettsider

Teknisk arrangør Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund har fått opp egne nettsider for vandreleiren. Der vil det legges ut mer informasjon etterhvert som leiren nærmer seg.
Se leirens nettsider på https://vandreleir.speiding.no/. Du kan også følge deres leirforberedelser på Facebook her: https://www.facebook.com/vandreleiren/

Forhåndsoppgave

For å være best mulig forberedt på å gå flere dager i fjellet bør man øve seg litt på å gå lengre distanser.
Oppgave:
1. Gå tre turer til fots. Hver tur bør være minst 6 km.
2. Skriv ei kort rapport om turene. Rapporten skal inneholde hvor turen gikk, hvor lang turen var, hvordan været var, og hva man lærte på turen.