Info

Innkalling til gruppeting 2. mars 2020

Det kalles med dette inn til gruppeting for Myrvoll speidergruppe mandag 2. mars 2020 klokken 18:00 – 20:00 på Speiderhytta.

Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

Saksliste

 1. Konstituering av gruppetinget
  1. Valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Godkjenning av forretningsorden
 2. Saker
  1. Årsrapporter fra enhetene
  2. Regnskap og revisjonsberetning for 2019
  3. Arbeidsplan for 2020
  4. Budsjett for 2020 og fastsettelse av gruppekontingentsatser
  5. Innsendte saker
 3. Valg:
  1. Valg av gruppeleder for 2 år
  2. Valg av gruppestyremedlemmer for 1 år
  3. Valg av kasserer for 1 år
  4. Valg av revisor for 1 år
  5. Valg av kretstingsdelegater

Sakdokumenter til gruppetingets møte legges inn som vedlegg til denne innkallingen før møtet.
Frist for å sende inn saker til behandling på gruppeting er onsdag 19. februar. Innmelding av saker skjer til gruppeleder@myrvollspeider.no.

Vedlegg:
Vedlegg kommer.