Info

Gruppeting – elektronisk møte onsdag 15. april

Det kalles inn til Gruppeting onsdag 15.04. klokken 1800-2000. Møtet gjennomføres som elektronisk møte via Microsoft Teams.

Gruppetinget er gruppens besluttende organ, og er for alle speidere som fyller 12 år eller mer i løpet av året.

Oppkoblingsinformasjon
Benytt samme innlogging som brukes ved skole-Teams, og følgende lenke for å gå inn på Myrvoll speidergruppes område i Teams:
https://teams.microsoft.com/join/752xzllsogcq.

Vi har laget en liten veiledning til hvordan du kobler deg opp på Teams.

Det kan ta litt tid å få registrert seg inn på vår kanal i Teams, så test gjerne lenken over i god tid før møtet. For de som har videomulighet fra PC, test gjerne at dette fungerer før møtet. Alle bør sjekke at de har lyd fra pc via høyttaler eller hodetelefoner.
Har dere spørsmål eller problemer med oppkobling til Teams, kontakt webmaster Cato på webmaster@myrvollspeider.no.

Saksliste

 1. Konstituering av gruppetinget
  1. Valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Godkjenning av forretningsorden
 2. Saker
  1. Årsrapporter fra enhetene
  2. Regnskap og revisjonsberetning for 2019
  3. Arbeidsplan for 2020
  4. Budsjett for 2020 og fastsettelse av gruppekontingentsatser
  5. Innsendte saker:
   1. Valg av representanter til plan- og programkomite for Nordisk Vennskapsleir 2020
 3. Valg:
  1. Valg av gruppeleder for 2 år
  2. Valg av gruppestyremedlemmer for 1 år
  3. Valg av kasserer for 1 år
  4. Valg av revisor for 1 år
  5. Valg av kretstingsdelegater

Frist for å sende inn saker til behandling på gruppeting er onsdag 19. februar. Innmelding av saker skjer til gruppeleder@myrvollspeider.no.

Innsendte saker:

 • Valg av representanter til plan- og programkomite for Nordisk Vennskapsleir 2020
  Gruppetinget bes om å peke ut 2-3 representanter i aldersgruppe 13-19 år til plan- og programkomite for Nordisk Vennskapsleir 2020.

Vedlegg:

Oppdatert 02.04.2020