Informasjon rundt fysiske møter

Informasjon rundt fysiske møter

Det åpnes forsiktig opp igjen for å ha fysiske speidermøter. Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene.

Det åpnes forsiktig opp igjen for å ha fysiske speidermøter, men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I speidergruppa vår vil vi etter beste evne legge til rette for speideraktiviteter i ukene framover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene, det innebærer blant annet:

  • være maks fem per gruppe
  • ha god hånd- og hostehygiene,
  • unngå aktiviteter som innebærer fysisk kontakt og holde minst to meters avstand
  • at ingen som har symptomer på forkjølelse eller annen luftveisinfeksjon deltar
  • mest mulig uteaktivitet

Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå. Det kjenner vi oss trygge på at vi skal får til, ved hjelp av patruljesystemet og de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt. Det er opp til hver enkelt å vurdere om barna/barnet deres skal delta på fritidsaktiviteter nå, men vi skal gjøre det vi kan for at dere skal kjenne dere trygge på våre aktiviteter.