Innkalling til Gruppeting onsdag 27. oktober kl. 18:30 for Myrvoll speidergruppe

Innkalling til Gruppeting onsdag 27. oktober kl. 18:30 for Myrvoll speidergruppe

Gruppetinget er gruppas besluttende organ, og består av alle gruppas medlemmer fra 12 års alder, samt representanter for speidere i tropp som ikke har fylt 12 år (se Norges speiderforbunds lover § 2 for mer detaljer).

Innkalling gruppeting for Myrvoll speidergruppe
Sted: Speiderhuset, Stangåsveien 3
Tid: 27. oktober kl. 18:30

Saksliste

Sak 1 Konstituering av gruppetinget:

1.1 Valg av ordstyrer(e)
1.2 Valg av tellekorps
1.3 Valg av referent(er)
1.4 Valg av to personer til å underskrive protokollen
1.5 Godkjenning av innkalling
1.6 Godkjenning av saksliste
1.7 Godkjenning av forretningsorden

Sak 2 Halv årsmelding fra enhetene

Sak 3 Halvårsregnskap

Sak 4 Arbeidsplan

Sak 5 Revidert Budsjett 2021

5.1 Medlemskontingent 2022

Sak 6 Innsendte saker

6.1 Inntektskilder til gruppen
6.2 Langtidsplan vedlikehold Speiderhuset

Rett etter at gruppetinget er hevet vil det være informasjonsmøte med følgende saker.
Litt info om verdensjamboree med 2 som har vært med (Selma og Simen).
Info om ‘Vår dag’-2022
Sommerleir til Danmark