Gruppens organisering

Gruppens organisering

Myrvoll speidergruppe består av nær 100 speidere i alle aldre, fordelt i henholdsvis flokk, tropp, og roverlag.

Flokken

Flokken er enheten for de yngste speiderne i gruppen, og samler speidere i aldersgruppen andre, tredje og fjerde klassetrinn. Idag er vi en aktiv flokk med 25 speidere og 6 ledere. 

Troppen

Troppen er enheten for de litt eldre speiderne mellom 5. og 10. klasse. Troppen har et aktivt program med friluftsliv som fokus, og teller idag circa 35 speidere og 6 ledere.

Roverlaget

Myrvoll Roverlag består idag av circa 15 rovere og roveraspiranter i aldersgruppen 16+. Vi er en sosial gjeng som har møter hver onsdag i “roverhulen” på Myrvoll speiderhus.

Gruppen

Gruppen er det overordnede administrative og organisatoriske leddet over enhetene tropp, flokk og roverlag. Verv som kasserer, revisor og annen gruppeledelse er tilknyttet gruppen.