Pause i fysiske møter for troppen

Pause i fysiske møter for troppen

Vi følger anbefalingene fra lokale smittevernsmyndigheter, og tar et opphold i fysiske speidermøter for troppen de kommende 2 ukene. Flokken opprettholder møter, med vekt på gode smittevernsrutiner.

Vi følger de samme råd som lokale smittevernsmyndigheter gir til idretten for barn i ungdomsskolealder, og tar derfor et opphold i fysiske møter for troppen til og med speidermøtet 4. desember:
“Organisert trening utendørs er ikke forbudt, men kommuneoverlegen anbefaler å unngå dette de neste to ukene.”
https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2020/november/nye-smitteverntiltak-for-ungdom/?fbclid=IwAR1PfLwv963iNVex7YiLF6oDgg_3MhGHg58QRZrWVHX8CkfxAS4EcWzFiFA
For troppen gjennomføres istedet møtene som digitale tropps- og patruljemøter. Se oppdatering i terminlisten.

For Flokken gjennomføres møtene fortsatt som fysiske møter, med vekt på gode smittevernsrutiner.