Rutine for utlegg og faktura til Myrvoll speidergruppe

Rutine for utlegg og faktura til Myrvoll speidergruppe

Ansvarlig:

Gruppeleder

Godkjent av:
Gruppeleder
Gjelder fra:
20.08.2020
Revidert:
19.08.2020

Hensikt

For å kunne holde oversikt over kostnader og forutsigbarhet i forhold til utbetaling

Gjelder for hvem

Ledere og andre som har utlegg ifbm. Myrvoll speidergruppe

Utlegg

Skjema for utlegg

Innen den 3. hver mnd. Innsending av bilag til gruppeleder for anvisning Den det måtte gjelde
Innen den 10. hver mnd. Legge inn bilagene i Tripeltex og registrerer utbetalingen i nettbank Regnskapsfører
Innen den 12. hver mnd. Godkjenne utbetalingene i nettbank Gruppeleder

Gruppens kontonummer: 9230 19 26857

Faktura

Alle leverandører skal sende faktura til følgende:

Myrvoll speidergruppe

Postboks 127

1415 Oppegård

E-post: gruppeleder@myrvollspeider.no

EHF-faktura: 993 939 277