Foreldreinfo

Foreldresamarbeid

Godt samarbeid med foreldre/foresatte er viktig for at vi skal kunne gi et godt tilbud til speiderne. Her finner du viktig informasjon til deg som er forelder/foresatt.

Personlig turutstyr

Hva slags utstyr du som speider trenger er avhengig av hvor gammel du er og hvilken enhet (småspeider, tropp eller roverlag) du er med i. Informasjonen nedenfor er beregnet for…
Read more

Korrekt speiderdrakt

I dag består Norges speiderforbunds speiderdrakt av en grå skjorte med merker og distinksjoner, og et rutete skjerf med en skjerfknute av lær. Ulike merker på skjorta viser blant annet hvor i…
Read more

Hva koster det å være speider?

Som speider betales det en årlig medlemskontingent som fordeles mellom Norges speiderforbud, Follo krets og Myrvoll speidergruppe. I tillegg må det påregnes noe egenbetaling knyttet til turer og arrangementer, samt…
Read more

Foreldreforeningen – en viktig støtte

Alle foreldre/foresatte til barn i Myrvoll speidergruppe blir medlem av Foreldreforeningen. Foreldreforeningen er en viktig støtteforening for Myrvoll speidergruppe som bidrar til drift av speidergruppen og speiderhytta,  og gjennomføring av arrangementer…
Read more

Foreldrekjøring til og fra turer

Foreldrekjøring til og fra turer er viktig for oss, for å kunne holde egenbetalingen så lav som mulig. Hvor mye foreldrene må kjøre til og fra arrangementer varierer med enheten,…
Read more