Utlevering av loddbøker: Onsdag 16. november

Innlevering av loddbøker: Onsdag 7. desember

Alle speidere må minimum selge 30 lodd hver til 25 kr pr. lodd. Minimum kr. 750,- må derfor selges/betales inn uansett. Dersom dere har mottatt kontanter vippses beløpet inn til speidergruppa som beskrevet nedenfor.

De som ikke kommer på speidermøtet får utlevert loddboka i etterkant. Ta i så fall kontakt for å få utlevert loddboka.

VIPPS:

  • Betaling til nummer 18749
  • Merk betalingen med loddboknummeret (f.eks. 2287)

Premiering av loddselgerne:

På grøtfesten 14.desember trekker vi ut premier blant alle som har solgt lodd. I tillegg blir det fine premier til de som selger flest lodd.

Hilsen Høstlotterikomiteen 2022