Flaggdager og -regler

Flaggdager og -regler

Det norske flagget i rødt, hvitt og blått er et symbol på fedrelandet, og skal behandles med respekt og ærbødighet. I speiderseremonier har flagget en viktig rolle, og speiderne lærer å behandle flagget riktig.

Flaggdager

 • 1. januar – 1. Nyttårsdag
 • 21. januar – H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra
 • 6. februar – Samefolkets dag
 • 21. februar – H.M. Kong Harald V
 • 1. mai – Offentlig høytidsdag
 • 8. mai – Frigjøringsdagen 1945
 • 17. mai – Grunnlovsdagen
 • 7. juni – Unionsoppløsningen 1905
 • 4. juli – H.M. Dronning Sonja
 • 20. juli – H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
 • 29. juli – Olsok
 • 19. august – H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
 • 25. desember – 1. juledag

I tillegg kommer følgende bevegelige flaggdager:

 • 1. påskedag
 • 1. pinsedag
 • Valgdager ved stortingsvalg

Flaggregler (utdrag)

 • Det norske flagg skal behandles med respekt, og skal aldri slepe eller berøre bakken
 • Flagget er et dagsymbol, og skal derfor bare vaie i dagslys. I månedene fra mars til og med oktober heises flagget ikke før kl. 8.00, i månedene fra november til og med februar ikke før kl. 9.00. Flagget fires ved solnedgang, men aldri senere enn kl. 21.00, selv om sola går ned etter denne tid.
 • I fylkene Nordland, Troms og Finnmark blir flagget i den mørke årstiden ikke heist før kl. 10.00 og firt senest kl. 15.00.
 • Det er viktig å sørge for at flagget henger fritt og ikke spikres fast eller tråkkes på
 • Lengden på det norske flagget skal være 1/3 av flaggstangen når flaggstangen står på bakke, mens flagg fra bygning skal ha en lengde tilsvarende halvparten av flaggstangens lengde
 • Flaggets farger er norsk rød (Pantone 200) og norsk blå (Pantone 281)
 •  Det norske flagg har noen helt faste proporsjoner. Lengden er 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyden er 6-1-2-1-6 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge
 • Privatpersoner skal alltid flagge med det norske handelsflagget, mens staten skal flagge med Norges statsflagg som har splitt og tunge
 • Man må aldri heise to flagg på samme flaggstang
 • Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Hvis flagget kasseres skal det sprettes opp i sømmene slik at fargene skilles. Fargene skal så, hver for seg, enten graves ned eller brennes.

I Norge har vi både en lov, Flaggloven, og en egen forskrift som regulerer bruk av flagg.

Oversikten over flaggdager er hentet fra Oslo flaggfabrikks hjemmesider og flaggreglene er hentet fra Norges speiderforbunds hjemmesider og flaggprodusent Langkilde & Søn.

Foto: Tom Dehli / Creative Commons 2.0