Foreldreforeningen – en viktig støtte

Foreldreforeningen – en viktig støtte

Alle foreldre/foresatte til barn i Myrvoll speidergruppe blir medlem av Foreldreforeningen. Foreldreforeningen er en viktig støtteforening for Myrvoll speidergruppe som bidrar til drift av speidergruppen og speiderhytta,  og gjennomføring av arrangementer som høstlotteriet, juletrefest og nissefest. Foreldreforeningens øverste organ er foreningens årsmøte, og foreningen ledes av et årsmøtevalgt styre.

Medlemmene i Foreldreforeningen fordeles i ulike grupper med ansvar for viktige støtteoppgaver for speidergruppen:

  • Lotterigruppen arrangerer det årlige høstlotteriet, som er viktig for speidergruppens økonomiske driftsituasjon
  • Grøtfestgruppen arrangerer den årlige “nissefesten” før jul
  • Juletrefestgruppen arrangerer den årlige juletrefesten for speidere med foreldre og søsken
  • 17. mai-gruppen arrangerer den populære 17. mai-frokosten i forbindelse med speidernes flaggheis på Myrvoll vel
  • Husgruppen bidrar med aktiviteter knyttet til vedlikehold av speiderhytta i Stangåsveien

Foreldreforeningen bistår også i vask og dugnad knyttet til vedlikehold av speiderhytta.

Foreldre som stiller opp som ledere i speidergruppen er fritatt for arbeidsoppgaver i Foreldreforeningen.

Foto: Norges speiderforbund/Kjetil Jøssang