Gruppen

Gruppen

Gruppen er det overordnede administrative og organisatoriske leddet over enhetene tropp, flokk og roverlag. Verv som kasserer, revisor og annen gruppeledelse er tilknyttet gruppen. 

Gruppen ledes av et valgt gruppestyre, og gruppeleder som ivaretar daglig ledelse av gruppen. Gruppens høyeste organ er gruppetinget, som er gruppens årsmøte. Gruppen er også den minste økonomisk ansvarlige enheten i Norges Speiderforbund.

Foto: Norges speiderforbund/Andreas Harjo Kjellmann