Gruppeting – elektronisk møte tirsdag 2. mars

Gruppeting – elektronisk møte tirsdag 2. mars

Det kalles inn til Gruppeting Tirsdag 02.03.2021 klokken 1800-2000. Møtet gjennomføres som elektronisk møte via Google Meet.

Gruppetinget er gruppens besluttende organ, og er for alle speidere som fyller 12 år eller mer i løpet av året.

Oppkoblingsinformasjon

Koble deg til møtet med denne lenken: meet.google.com/jhh-ixyw-vor

Saksliste

 1. Konstituering av gruppetinget
  1. Valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Godkjenning av forretningsorden
 2. Saker
  1. Årsrapporter fra enhetene
  2. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
  3. Arbeidsplan for 2021
  4. Budsjett for 2021 og fastsettelse av gruppekontingentsatser
 3. Valg:
  1. Valg av gruppestyremedlemmer for 1 år
  2. Valg av kasserer for 1 år
  3. Valg av revisor for 1 år
  4. Valg av kretstingsdelegater

Frist for å sende inn saker til behandling på gruppeting var onsdag 19. februar.

Innsendte saker:

 • Ingen

Vedlegg:

Oppdatert 24.02.2021 kl. 05:00