Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Godt samarbeid med foreldre/foresatte er viktig for at vi skal kunne gi et godt tilbud til speiderne. Her finner du viktig informasjon til deg som er forelder/foresatt.