Hundremeterskogen “Klippen” skjermes fra utbygging!

Hundremeterskogen “Klippen” skjermes fra utbygging!

Ordfører Thomas Sjøvold besøkte Myrvoll speidergruppe onsdag 31.10.2018 med gode nyheter om at kommunen vil skjerme “vår” viktigste utebase, hundemeterskogen “Klippen”, fra utbygging. Myrvoll speidergruppe er svært glade for at kommunen ser viktigheten av å skjerme grønne lunger i utbyggingsområdene som friareal og base for kortreiste friluftsopplevelser.

Hundremeterskogen “Klippen” er småspeidernes faste base og møtested gjennom hele året. Bevaring av Klippen som hundremeterskog og friareal er en svært viktig forutsetning for at vi kan gi gode friluftslivopplevelser til nye generasjoner av speidere. Det har vært svært viktig for Myrvoll speidergruppe at Klippen vernes fra den planlagte utbyggingen av Nedre Ekornrud. Klippen er en av de siste hundremeterskogene som finnes på Myrvoll, og en viktig del av arvesølvet vårt. Med all den utbyggingen og fortettingen som er igangsatt på Myrvoll, er det ekstra viktig å bevare små og lett tilgjengelige rekreasjonsområder som dette.

Klippen, en liten skogkledt kolle avgrenset av Haukeliveien i sør, næringsbyggene i Peder Sletners vei i øst, hundejordet i vest, og åpent landskap mot Kolbotnvannet og Solbråtanveien i nord. Velbrukte stier, åpen furuskog med mosekledte svaer og rasteplasser som innbyr til friluftsliv og kortreiste naturopplevelser. Speiderne i Myrvoll speidergruppe har i mer enn 20 år hatt Klippen som sin faste møteplass, hver onsdag og flere helger året gjennom. Her har vi lavvo og gapahuker. Her finnes patruljestedene til patruljene Tiger, Panter og Ulv. Her har de yngste speiderne sine speidermøter og her reiser de på overnattingsturer – mange generasjoner speidere har hatt sin første ute-overnatting i hundremeterskogen Klippen. Vi plukker blåbær og steker pannekaker, klatrer, leter etter dyrespor og sportegn, arrangerer rundløyper, vi koser oss rundt bålet, eller bare leker i skogen. Klippen gir også gode friluftsopplevelser for barna i Ekornrud barnehage, som er nærmeste nabo og flittig bruker.

Fakta om Klippen:

  • Skogkledt kolle avgrenset av Haukeliveien i sør, næringsbyggene i Peder Sletners vei i øst, hundejordet i vest, og åpent landskap mot Kolbotnvannet og Solbråtanveien i nord
  • Lett tilgjengelig, åpen furu- og løvskog (gammelskog) med omfattende stinett
  • Utstrekning: Lengde ca 280 meter, største bredde ca 130 meter.
  • Bredt biologisk mangfold
  • Har i over 20 år vært fast tilholdssted for småspeiderne i Myrvoll speidergruppe hver onsdag året gjennom

I kommuneplan for Oppegård 2011-2022 heter det: «Tilgjengelighet til marka, grøntarealer, ‘hundremeterskoger’ i bebyggelsen og anlegg for organisert og uorganisert aktivitet må ivaretas». Planen peker også på at «Det er vesentlig å bevare hundremeterskogene i kommunen og sørge for grønne årer og tilgjengelighet til natur og friluftsområder i og utenfor kommunen».

Hundremeterskogen Klippen er nettopp et slikt grøntareal som kommuneplanen legger opp til å bevare, og vi ser det som svært viktig at Klippen som en av Myrvolls aller siste hundremeterskoger skånes fra fortettings- og utbyggingspress. Vi er svært glade for at kommunen lar oss – og alle andre som bor på Myrvoll – få lov til å beholde Klippen som friareal og base for friluftsopplevelser. Tusen takk til Oppegård kommune og ordfører Thomas Sjøvold!

Bilder fra Klippen: