Innkalling gruppeting for Myrvoll speidergruppe 2. mars 18:30

Innkalling gruppeting for Myrvoll speidergruppe 2. mars 18:30

Gruppetinget er gruppas besluttende organ, og består av alle gruppas medlemmer fra 12 års alder, samt representanter for speidere i tropp som ikke har fylt 12 år (se Norges speiderforbunds lover § 2 for mer detaljer).

Innkalling gruppeting for Myrvoll speidergruppe
Sted: Speiderhuset, Stangåsveien 3
Tid: 2. mars kl. 18:30

Saksliste

Sak 1 Konstituering av gruppetinget:

1.1 Valg av ordstyrer(e)
1.2 Valg av tellekorps
1.3 Valg av referent(er)
1.4 Valg av to personer til å underskrive protokollen
1.5 Godkjenning av innkalling
1.6 Godkjenning av saksliste
1.7 Godkjenning av forretningsorden

Sak 2 Årsmelding fra enhetene

Sak 3 Årsregnskap

Sak 4 Arbeidsplan

Sak 5 Budsjett 2022

Sak 6 Innsendte saker
Sak 7 Valg

Følgende er på valg:
1 Gruppeassistent 2 år
Kasserer 1 år
Revisor 1 år

2020-Forretningsorden-Gruppeting

Saldobalanse – (2022)
Resultatrapport – (2022)
Balanserapport – (2023)

Budsjett 2023