Foreldrekjøring til og fra turer

Foreldrekjøring til og fra turer

Foreldrekjøring til og fra turer er viktig for oss, for å kunne holde egenbetalingen så lav som mulig. Hvor mye foreldrene må kjøre til og fra arrangementer varierer med enheten, men øker normalt i takt med at aktiviteten øker med alderen.

Ikke alle turer og arrangementer krever kjøring. Som en generell regel må en som minimum enten kjøre eller hente på annenhver tur pr barn en har som er medlem. Har en ett barn i troppen må en kjøre eller hente ca 5 ganger pr år. Har en to barn i troppen blir det ca 10 ganger pr år.

Foto: Myrvoll speidergruppe / Paul Henrik Wanderås