Myrvoll speidergruppes historie

Myrvoll speidergruppes historie

Svein Juel med flere

Myrvoll speidergruppe ble stiftet 30. mars 1930, og har i 90 år opprettholdt stolte speidertradisjoner på Myrvoll i Oppegård.

Den aller første speideraktiviteten på Myrvoll startet 30. mars 19301,12, da Svein Juel (1910-1994) tok initiativ til å stifte “1. Myrvoll speidertropp” av Norsk Speidergutt-Forbund. Dette skjedde i kjelleren på huset “Askli”, også kjent som Myrvollveien 1, hvor familien Juel bodde2. Som deltakere nevnes også Per Dahl, Kjell Juel, Finn Juel, Rolf Juel og Bjarne Glomstein3. Allerede i 1930 deltok nystartede Myrvoll med full tropp på den aller første kretsleiren for Follo krets ved Seiersten4. I 1932 deltok troppen med 10 deltakere på sin første landsleir i Mandal4,5.

“I nittenhundreogtredve det skjedde no` rart
I kjeller´n på Askli – signalet var klart
til noe som skulle vokse seg stort.
Svein Juel anga tonene, og så var det gjort”
– Jubileumssang ved Myrvoll speidergruppes 50-års jubileum (6)

Litt senere kom også jentespeidingen til Myrvoll. Myrvoll 1. speiderpiketropp ble stiftet 19. januar 1939, med fru Svanhild Thoresen som troppsleder12. I januar 1940 telte de i alt 20 speiderpiker og meiser. Da krigen kom 9. april kom det beskjed om å levere inn draktene, og offisielt utgikk speiderarbeidet. Imidlertid holdt jentene sammen, og holdt møter under hele krigen. 17. mai 1945 var det 22 speiderjenter fra 1. Myrvoll speiderpiketropp i som gikk i tog, og troppen talte nå 30 medlemmer7.

Roverlaget ble stiftet i 1939, med Bjørn Åmodt som leder7. Allerede ett år etter stiftelsen kom andre verdenskrig. I september 1941 ble speiderarbeidet forbudt av okkupasjonsmakten, som anså speidersaken og dermed speideridealene som «farlige» for ungdommen. Speiderarbeidet fortsatte imidlertid i det skjulte, og flere av Myrvoll-roverne fikk brukt sine speiderferdigheter som medlemmer av hjemmefronten. Medlemmer fra roverlaget inngikk i Milorg område 111.1s «Q-lag» som fra 1944 og ut krigen lå i en selvbygget hytte, «Q-hytta», og tok imot flyslipp i Ski-skogene.8,10,12

Ulveflokken ble stiftet 23. september 1948 med Elinor Pedersen som første Akela7.

Forløperen til Foreldreforeningen, «Mødregruppa», ble opprettet 4. mai 1953. Første forkvinne var fru Gerd Børresen7.

St. Georgsdagen 23. april 1978 ble jente- og guttespeiderforbundene Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund slått sammen til Norges Speiderforbund. Som tegn på denne sammenslåingen fikk man ett felles skjerf for alle speidere enten de er småspeidere, ulvunger, speider eller leder.9

Troppsledere 1930-2000:7,11

 • 1930: Svein Juel. Finn Juel som assistent.
 • 1934: Asbjørn Glomstein
 • 1938. Sverre Fjeld
 • 1945: Kåre Paulsen. Tok opp arbeidet etter krigen.
 • 1946: Tor Lien. Per Dahl overtok en kort tid.
 • 1947: Helge Fjeld. Leder i 26 år.
 • 1971: Bård Bergsjø
 • 1974: Trond Enger
 • 1976: Jostein Ski
 • 1978: Bård Bjørhei
 • 1979: Trude Skarheim og Ole Myrvold
 • 1980: Bård Bjørhei
 • 1982: Gro Bjørhei Eklund og Kjell E. Johansen
 • 1985: Kjersti Andreassen Gjendem
 • 1998: Bård Bjørhei


Bilde 1 og 2 øverst: Svein Juel, stifter av 1. Myrvoll speidertropp.
Bilde 3 nederst: Speidere fra 1. Myrvoll speidertropp samlet ved speiderhytta på Myrvoll cirka 1933.

Kilder:
1. Myrvollspeidernes jubileumsavis 50 år, 1980, s3
2. Informasjon fra familien
3. Myrvollspeidernes jubileumsavis 70 år, 2000, s6
4. Myrvollspeidernes jubileumsavis 50 år, 1980, s14
5. Norsk speidermuseum web, https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1._Myrvoll
6. Myrvoll speidergruppe 50 år, sanghefte
7. Myrvollspeidernes jubileumsavis 50 år, 1980, s18
8. Myrvollspeidernes jubileumsavis 50 år, 1980, s22
9. Myrvollspeidernes jubileumsavis 50 år, 1980, s6
10. Oppegård under krigen, https://oppegardeventyret.homestead.com/JanBaalsrud.html
11. Myrvollspeidernes jubileumsavis 70 år, 2000, s4
12. Kalender for Oppegård historielag 2002, s39