Om nettsidene

Om nettsidene

Myrvoll speidergruppes websider
Websidene til Myrvoll gruppe er laget for å være leselige og lett manøvrerbare. Sidene er delt opp etter enhetene slik at det skal være lett å finne informasjon som er relevant for enhetene speiderne hører til.

Åpne standarder
Websidene er basert på åpen programvare og åpne standarder, og virker like bra i alle nettlesere. Websidene følger og er kompatible med anbefalte formater som XHTML og CSS. Det er likevel anbefalt å benytte rimelig nye versjoner av nettleserne, både av visningshensyn og med tanke på din egen datasikkerhet generelt.

Retningslinjer for publisering av bilder
Ved publisering av bilder søker Myrvoll speidergruppe å følge Datatilsynets anbefalinger og Åndsverkloven:

Åndsverkloven § 45c
Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

  1. avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
  2. avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
  3. bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
  4. eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
  5. bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd.

Opphavsrett
Myrvoll speidergruppes websider er beskyttet som åndsverk. Publisert materiale, inkludert men ikke begrenset til tekst og bilder, skal ikke gjengis uten tillatelse. Opphavsretten til de forskjellige komponentene innehas av de respektive komponentenes forfatter(e).

Fotokreditering
Forsidebildet er tatt av CF Salicath/Norges Speiderforbund.
For artikkelbilder er fotokreditering oppgitt i artikkeltekst.
Bilder med kreditering “Norges speiderforbund” er lisensiert gjennom
Creative Commons-lisensiering.

Webmaster
Webmaster/webredaktør kan kontaktes på e-post webmaster@myrvollspeider.no.