Speiderhilsen

Speiderhilsen

Speidere over hele verden bruker speiderhilsen. Den utføres med høyre hånd til hodet. Tre fingre som strekkes oppover skal minne om de tre punktene i speiderløftet. Tommel- og lillefingeren danner en ring som symbol på speidernes internasjonale fellesskap.

Speidere håndhilser med venstre hånd. Å bruke venstre hånd er et tegn på vennskap. Bakgrunnen er denne:

Da Baden-Powell var i Afrika, ledet han fortroppene i en militæraksjon
inn i kongeriket Ashanti. Da han kom fram til hovedstaden, ble han møtt
av kongen som hilste ham med venstre hånd. Baden-Powell undret seg
over at høvdingen brukte venstre hånd, og fikk til forklaring at det var
skikken i Ashanti. For å kunne bruke venstre hånd til å hilse med måtte
man nemlig ta av seg skjoldet som alle bar. Dermed var man helt
forsvarsløs. Det var et tegn på vennskap.