Speiderhytta

Speiderhytta

Speiderhytta i Stangåsveien er en sentral møteplass for Myrvollspeiderne, og har vært en viktig del av vår historie siden 1933.

Eget hus
Det første egne samlingslokalet til Myrvollspeiderne var opprinnelig det gamle stasjonsbygget fra Myrvoll togstasjon, bygget i 1913. Da stasjonsbygget skulle rives i 1933 fikk Myrvollspeiderne overta det. Stasjonsbygget ble demontert, båret opp for hånd av speiderne, og bygd opp igjen der hytta står nå.

Den gangen lånte Myrvollspeiderne en del av tomten til en lokal grunneier. I 1948 skulle egentlig tomten overdras til et medlem av Myrvoll Velforening, men denne frafalt sin rett – og speiderne ble tilbudt å kjøpe tomten til den nette sum av 2 000 kroner.


Bilde 1: Speidere foran speiderhytta cirka 1933. Bilde 2: Speiderhytta byggetrinn 2 med kjelleretasje.

Kjeller og peisestue
Det viste seg imidlertid ganske snart at bygningen var litt i minste laget for en speidertropp i vekst. I 1954 ble det derfor sprengt ut til kjeller på tomta, og fire år etter, i 1958, sto første byggetrinn av det nye speiderhuset ferdig. Da var peisestua i kjelleren bygget, og det gamle stasjonsbygget var blitt flyttet oppå kjellerstuas vestre del.

Peisestua, som til vanlig er småspeidernes samlingssted, er et kapittel for seg. Langs hele den søndre langveggen har Helge Fjeld utsmykket lokalet med et 7 meter langt og 1.2 meter høyt veggmaleri som i levende bilder både forteller historien om Jungelboken og om Myrvollspeidernes aktiviteter i skog og mark. Over ovnen finner vi en mosaikk av St. Georg i kamp med dragen, og på peisen er det støpt inn et guttespeidermerke i smijern.

I 1965 ble annet byggetrinn påbegynt, og med støtte fra kommunen ble det til slutt bygning over hele kjellerstua. Utvidelsen denne gangen var også kjærkommen, primært på grunn av plassbehov men også fordi taket i peisestua hadde begynt å lekke. I de senere år har også roverlaget fått sin “Roverhule” i kjelleretasjen innenfor peisestua.


Bilde: Veggmaleriet i peisestuen, malt av Helge Fjeld.

Siste byggetrinn
Foreløpig siste byggetrinn ble ferdigstilt i 1982, hvor huset ble bygd på i østkant. Det ble da innlagt vann, slik at speiderhytta fikk både WC og kjøkken. Samlingsrommet for troppen i første etasje ble bygd i denne fasen, sammen med trappen ned til peisestua – tidligere måtte man jo ut for å komme mellom kjeller og første etasje.

Den delen som en gang var togstasjon huser nå i første etasje patruljerommene til Ekorn, Gaupe og Hauk, samt et fellesrom med telt og annet fellesutstyr. Annen etasje over disse benyttes idag som lagringsplass for utstyr.

I oktober 2002 fikk Myrvoll gruppe endelig sitt eget gruppemerke, tegnet av Helge Fjeld, og flott utskåret i tre pryder en stor utgave av merket veggen mot samlingsplassen foran speiderhytta.

Bilde 1 øverst: Speidere foran speiderhytta cirka 1933. Bilde 2 øverst: Speiderhytta byggetrinn 2 med kjelletasje. Bilde 3 nederst: Veggmaleriet i peisestuen, malt av Helge Fjeld.