Speiderløftet

Speiderløftet

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste.

Speiderløftet er løftet som vi avgir når vi blir tatt opp som speidere, og som vi gjentar årlig på St. Georgsdagen. I speiderløftet lover vi å gjøre vårt beste i alle situasjoner.

Speiderløftet
Oppdatert i henhold til vedtak på Speidertinget 2018:

«Jeg lover etter beste evne å
søke mitt livssyn,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven.»

Foto: Norges speiderforbund/Kjetil Jøssang