Speiderloven

Speiderloven

Speiderloven ble utformet av Robert Baden-Powell som stiftet speiderbevegelsen og er grunnlaget for speiderarbeidet. Den blir brukt av speidere over hele verden.

Speiderloven
Oppdatert i henhold til vedtak på Speidertinget 2016:

  1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
  2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
  3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
  4. En speider er en god venn.
  5. En speider er ærlig og pålitelig.
  6. En speider kjenner naturen og verner om den.
  7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
  8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
  9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
  10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.