Den internasjonale speiderbevegelsen

Den internasjonale speiderbevegelsen

Myrvoll speidergruppe er gjennom Norges speiderforbund en del av den internasjonale speiderbevegelsen, som består av de internasjonale forbundene WAGGGS  og WOSM.

Gjennom forbundene WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (The World Organization of the Scout Movement) teller den internasjonale speiderbevegelsen nærmere 38 millioner medlemmer i circa 155 land.

Du kan lese mer om The World Organization of the Scout Movement (WOSM) her ».
Du kan lese mer om The Word Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) her ».