Troppen

Troppen

Troppen er enheten for de litt eldre speiderne mellom 5. og 10. klasse. Troppen har et aktivt program med friluftsliv som fokus. I troppen er speiderne fordelt på patruljene “Ekorn”, “Hauk” og “Gaupe”, samt aspirantpatruljen “Røyskatt”. I patruljene får speiderne prøve seg på lederskap som patruljefører “peff”, og assistent “ass”.  Troppen samles til troppsmøter hver onsdag, og har et bredt spekter av aktiviteter. Friluftsliv står sterkt, og vi gjennomfører gjennom året en rekke turer i skog og mark samt med kano.

Eksempler på aktiviteter i troppen:

  • Førstehjelp
  • Orientering
  • Kanopadling
  • Pionering
  • Primitiv matlaging
  • Knuter og spleis
  • Vinterspeiding
  • Prosjekter som “lage egen kniv”

Vi deltar også på gruppens fellesarrangementer: Hyttetur hver høst, nissefest, juletrefest, markering av Tenkedagen og St. Georgsdagen, 17.mai og sommeravslutning.  Troppen deltar også på ulike arrangementer i regi av Follo krets og Norges speiderforbund, heriblant landsleir og kretsleir.

Troppen ledes av troppsleder, med flere troppsassistenter.

Foto: Norges speiderforbund/Alexander Vestrum