Vårt valgspråk

Vårt valgspråk

Speidernes valgspråk er «Vær beredt». Det handler om å hele tiden være beredt, uansett hva som skjer.

Det handler om å straks kunne gripe inn dersom det skjer en ulykke, eller dersom noen skulle trenge hjelp. Å være beredt til å gjøre en innsats betyr at du må sørge for å skaffe deg tilstrekkelig med kunnskaper og ferdigheter til å kunne løse de oppgaver som kreves av deg. En måte å holde seg beredt på er å tenke ut hva som skulle kunne inntreffe der du ferdes, og øve deg opp til å takle de aktuelle situasjonene.

Vårt valgspråk:

“Vær beredt!”

Speidermøter/arrangement avsluttes vanligvis med valgspråket. En leder eller en patruljefører sier: “Vær beredt”, og gjør samtidig speiderhilsen. Speiderene svarer da i kor “Alltid beredt” samtidig som de gjør speiderhilsen.

Foto: Norges speiderforbund/CF Salicath